Pensjon har vært en aktuell sak gjennom hele året, og vi har hatt to medlemsmøter på slutten av året 2019 om pensjon. Farmasiforbundet kommer til å arrangere flere medlemsmøter utover i 2020 om samme tema.

Farmasiforbundet stod som arrangør for nordisk møte i 2019, der tema var autorisasjon og legemiddelmangel. Norske apotekteknikere er de eneste som har en autorisasjon i kraft av sin utdannelse, fra de nordiske landene. Vi hadde foredragsholder fra Statens autorisasjonskontor, som fortalte hva som kreves for å få en autorisasjon for å jobbe som apotektekniker i Norge. 

Influensavaksinasjon er blitt en etablert helsetjeneste i bransjen, og mange kunder har kommet til apotekene for å vaksinere seg. Det er også laget en bransjestandard som formaliserer at det skal være autorisert helsepersonell som inngår i vaksinasjonsteamet for å sette influensavaksine.

Det er gjennomført en HMS-undersøkelse i 2019, og resultatene er sammenlignet med foregående år. De viser at sikker jobb, gode ledere og gode kollegaer skårer høyt. 

Farmasiforbundet har en gang i året møte med lærere på apotekteknikk og i år møttes vi i Tromsø. Tema denne gangen var nye lærerplaner som er under utvikling.

Farmasiforbundet har besøkt de fleste videregående skoler med vg3 apotekteknikk og snakket med elever om Farmasiforbundet, yrket, bransjen og det organiserte arbeidsliv. Vi har også vært representert på utdanningsmesser og ungdomsskoler over hele landet for å synliggjøre apotekteknikeryrket og Farmasiforbundet.

I slutten av november hadde vi årets store medlemsaktivitet, Farmasikongressen, som er blitt en populær møtearena for Farmasiforbundets medlemmer. I år var temaet antibiotika og antibiotikaresistens, og nesten 200 medlemmer deltok. Tilbakemeldingene vi har fått har vært svært gode og forteller at dette er en viktig arena for faglig oppdatering og nettverksbygging for medlemmene.

Jeg er så stolt av jobben dere gjør hver eneste dag på apotekene for å bidra til et friskere Norge. Apotekteknikere utgjør en stor forskjell i en travel hverdag på apotekene, for å sikre at kunder og pasienter får riktig informasjon og veiledning om legemidler og andre apotekprodukter.

Julen er en koselig tid, men også en travel tid for veldig mange av dere. Håper dere får noen velfortjente fridager i jula.

En riktig god jul til dere alle!

Irene