Farmasikongressen 2019 arrangeres på Gardermoen søndag, og foruten flere foredrag om antibiotika står kåring av "årets medlem" på agendaen.

Program:

09.00  Musikkinnslag med Claudia Scott
 
09.15 Åpning av Farmasikongressen ved Irene Hope og presentasjon av årets medlem

09.40 Velg å være en daglig gleder, ved Heidi Klefstad

10.20 Pause

10.45 Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, ved Siri Jensen, Antibiotikasenteret for primærmedisin

11.20 Hvorfor bakteriene blir resistente, om antibiotikas endring av den normale bakteriefloraen og hva vi kan gjøre for å forbedre bruken av antibiotika og derved redusere resistens, ved Dag Berild, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål

12.00 Lunsj

13.00 Antibiotikaresistens, utfordringer og nye løsninger, ved Alexander Høgmoen Åstrand, forsker og sivilingeniør ved Farmasøytisk institutt, UIO

13.45 Pause

14.10 Riktigere bruk av antibiotika, hvordan kan apotekansatte bidra? ved Harald Langaas, cand.pharm og leder for Relis Midt-Norge

15.00 Avslutning ved Irene Hope

Mer om Farmasikongressen 2019