Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Farmasiforbundet og de hovedtillitsvalgte i Apotek1 og Boots apotek hadde onsdag og torsdag sitt årlige samarbeidsmøte.

Sykefravær og hvordan partene sammen kan forebygge sykefravær var en av sakene som ble diskutert. Bedriftshelsetjenesten Stamina, som Apotek1 har avtale med deltok på møtet, og kom med verdifulle innspill.

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, er opptatt av å redusere sykefraværet.
– Apotekene er små arbeidsplasser og når en ansatt er syk blir det stor belastning på de gjenværende, sier Hope.

Hope mener en årlig medarbeidersamtale ikke er nok.
–Vi må ha en kontinuerlig dialog om tilrettelegging for å forhindre sykefravær, sier hun.

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, Øystein Fossen, mente at en strategi for å få ned sykefraværet er å skape mer interessante og varierte arbeidsoppgaver, gi de ansatte mer autonomi, mer anseelse, slik at arbeidet oppfattes som meningsfylt.

Farmasiforbundets leder er enig i at dette er viktige virkemidler.
– Meningsfylte arbeidsoppgaver skaper en god motivasjon og arbeidsglede, og jeg har tro på at det kan bidra til å redusere sykefraværet, sier Hope.