Forsøket går ut på at det etableres ett forsøk i Oslo med opptil 200 pasienter og ett i Bergen med opptil 100 pasienter.
– Vi ønsker å hjelpe rusavhengige som ikke har nytte av et tradisjonelle hjelpetilbudet. Denne gruppen har ofte sammensatte lidelser, og det er viktig å gi dem et tilbud om en behandling de klarer å ta del i. Gjennom prøveprosjektet kan disse menneskene få bedre livskvalitet og styrket funksjonsnivå, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Irene Hope er leder i Farmasiforbundet i Parat, som organiserer apotekteknikere. Hun ønsker forsøket velkommen.
– Det er positivt at man ønsker å teste ut dette i kontrollerte former. Vi vet at LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) hjelper mange, og det er positivt at man nå vil teste ut heroinassistert behandling innenfor de samme rammene. Jeg er glad for at det også er knyttet forskning til dette, slik at konsekvensene for den enkelte og for samfunnet blir fulgt opp vitenskapelig, sier hun til Parat24.

Mer om statsbudsjettet:
Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen
Statlige etater må igjen stramme livreima
Fjerner støtten til kosmetisk tannregulering
Forsvaret: Langt frem til NATOs mål
Regjeringen vil frata kommunene skatteoppkreving