Myndighetene åpner nå for såkalt "reseptfritt med veiledning" i apotekene, noe som betyr at du kan kjøpe medisiner som tidligere var reseptbelagt, hvis du samtidig får veiledning av helsepersonellet på apoteket. Det vil si at farmasøyter og apotekteknikere er forpliktet til å gi deg ekstra informasjon før de har lov til å utlevere medisinen.

Først ut i den nye ordningen er Viagra. Foreløpig er det kun farmasøyter som kan utlevere dette, noe Farmasiforbundets leder Irene Hope mener er greit. I et brev fra Legemiddelverket til Farmasiforbundet presiseres det at også apotekteknikere skal være en del av den nye ordningen.

Ikke lenger "farmasøytutlevering"
"Ordningen omfatter alle ansatte i apotek, også teknikere. Det er derfor man hadde valgt å ikke lengre kalle ordningen for «farmasøytutlevering» som er begrepet man tidligere hadde brukt.(...) Vi ser frem til at flere produkter blir godkjent i ordningen, slik at også apotekteknikere kan yte veiledning for fremtidige reseptfrie produkter der «apotekektekniker» er riktig kompetansenivå", skriver Legemiddelverkets Ulrike Jüse i brevet til Farmasiforbundet.

– Positivt
Det var tidligere i denne uka at Farmasiforbundet rettet en formell henvendelse til Legemiddelverket for å avklare spørsmålet om hvem som skal kunne yte veiledning i forbindelse med den nye ordningen. Irene Hope mener svaret fra Legemiddelverket er positivt.
– Det er bra at vi nå har fått en tilbakemelding om at apotekteknikerne også skal kunne utføre "reseptfritt med veiledning". Akkurat når det gjelder Viagra har jeg forståelse for at det kreves noe høyere kompetanse enn det apotekteknikerne har, samtidig ser jeg fram til at apotekteknikerne også kan bidra med sin kompetanse når flere legemidler skal inn i denne ordningen, sier hun til Parat24.

Les mer om ordningen på Legemiddelverkets sider