Norsk Medisinaldepot AS (NMD) og arbeidsgiverforeningen Spekter møttes hos Riksmekleren mandag klokka 10. Det ble brudd i lønnsoppgjøret for farmasøyter i NMD i mai i vår, og mellomoppgjøret gikk til mekling. 

Meklingsfristen var satt til midnatt, og den varslede streiken i Vitusapotekene ble unngått da partene kom til enighet klokka 1.
– Farmasøyter i Vitus har nå fått et lønnsoppgjør på 3,2 (lik frontfaget) som er på linje med resten av arbeidslivet. Vi har fått gjennomslag for å heve minstelønnen for både reseptar- og provisorfarmasøyter betraktelig. Minstelønnen for reseptarer økes med 15 000 kroner og minstelønnen for provisorer økes med 30 000 kroner. Ny minstelønn for reseptarer er nå 415 000 kroner og for provisorer er ny minstelønn nå 500 000 kroner. Farmasøyter er kjernekompetansen i apotek, så vi er fornøyd med å ha fått hevet minstelønnen, sier Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening, i en pressemelding til NTB.

Larsen sier foreningen fortsatt har mye å jobbe med inn mot neste års hovedoppgjør.
– Vi er fornøyd med å ha kommet fram til enighet i meklingen med SAN/Norges Farmaceutiske forening for Norsk Medisinaldepot, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter