I det sentrale lønnsoppgjøret fikk alle et generelt tillegg på 2,50 pr time, pluss 2 kroner i lavtlønnstillegg. Til sammen 4,50 kroner. Det lokale tillegget kommer på toppen av dette.

Tillegget gis med virkning fra 1. april 2019, og etterbetalingen skjer senest ved lønnskjøringen i august.

Se protokollen her