Meslinger er en av de mest smittsomme virussykdommene som finnes, og personer som er uvaksinerte eller ikke har hatt sykdommen er utsatt for smitte. Meslinger Viruset spres ved dråpesmitte, og sykdommen dukker opp 10–14 dager etter smitte. Viruset gir først kraftige forkjølelsessymptomer, to feberperioder og typisk utslett med feber.

Globalt rapporterte 98 land flere tilfeller av meslinger i 2018 sammenlignet med 2017, og de tre landene med størst økning var Ukraina, Filippinene og Brasil. 

Ifølge den nye rapporten fra UNICEF står ti land for over 74 prosent av den totale økningen. I tillegg har flere land som tidligere har blitt erklært fri for meslinger, nå rapportert om smittetilfeller. 

Norge, som ikke hadde noen tilfeller av meslinger i 2016 og bare ett i 2017 ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), hadde i fjor registrert 12 smittetilfeller. Det er det fjerde høyeste i Norge på 20 år. 

En betraktelig økning 
Bare i Ukraina var det 35.120 meslingtilfeller i 2018, en økning på over 30.000 tilfeller og den største økningen i verden. Ifølge myndighetene er 24.042 flere personer smittet i løpet av de to første månedene i 2019. På Filippinene har det så langt i år vært 12.736 meslingtilfeller og 203 personer har mistet livet. For hele 2018 hadde landet 15.599 tilfeller, en økning på over 13.000 tilfeller, ifølge UNICEFs rapport. 
– Dette er ekstremt alvorlig og alarmerende. Her snakker vi om en sykdom som i mange tilfeller kan være dødelig, men som er så enkel å forhindre, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken til NTB.

Andre land med svært stor økning er Brasil, Jemen, Venezuela, Serbia, Madagaskar, Sudan, Thailand og Frankrike. I Frankrike var det 2.269 flere smittetilfeller i 2017 enn i 2018.

Det bekymrer også sterkt at meslinger dukker opp i land der sykdommen har vært helt borte. På verstinglista der ligger Brasil, som er i en særstilling med å gå fra å ha ingen meslingsyke i 2017 til å ha 10.262 tilfeller året etter. 

Frykt for vaksiner 
Dårlig helseinfrastruktur, sivile konflikter, lav samfunnsbevissthet og frykt for vaksiner er blant årsakene som har ført til utbruddene i både utviklede og utviklingsland, ifølge UNICEF. 

Dette bekymrer Viken. 
– Vi ser også en betydelig økning i antallet smittetilfeller i land der det ikke finnes en unnskyldning. Altfor ofte handler dette om folks holdning til vaksiner, som er basert på misvisende informasjon og frykt. Dette problemet ser vi også her i Norge, sier hun. 

Påvist ved legevakten i Oslo
Smitteversoverlege i Oslo, Tore Steen, sier til NRK at den ansatte ved legevakten som har fått påvist meslinger, kan ha blitt smittet av en pasient. Vedkommende var bare «delvis vaksinert» mot den smittsomme sykdommen, melder Aftenposten.  
– Vedkommende var på jobb i et tidlig stadium av sykdommen og var lite syk, men kan ha vært smittsom. Så legevakten har vært i kontakt med en rekke personer som var i kontakt med vedkommende den dagen, sier han. 

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og bistår smittevernlegen i Oslo kommune. Om man utvikler symptomer på meslinger, anbefales det å kontakte lege per telefon, og ikke møte opp på legekontoret før mistanken om meslinger er avkreftet.

Helsepersonell skal være vaksinert
Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han bare kjenner til dette konkrete tilfellet av omtalen i mediene. 
– Men det gir god grunn til å minne om at helsepersonell som møter pasienter, skal ha vaksinert seg mot meslinger eller være immune ved å ha hatt sykdommen. Det er uforsvarlig at helsepersonell som møter pasienter kan utsette dem for smitte, sier han til Aftenposten. 

For ett år siden sendte Helsedirektoratet ut brev til virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten. De ble oppfordret til å kartlegge smitterisiko og vurdere faren for at ikke-vaksinerte ansatte smittet sårbare pasienter.

Dette er spesielt viktig for ansatte som jobber i legevakt, i akuttmottak på sykehus eller på barneavdeling, står det i brevet. Der er sannsynligheten stor for at man kommer i kontakt med personer som er uvaksinerte og har nedsatt immunforsvar.
– Oppfordringen gjelder i høy grad fremdeles, med tusenvis av smittede i meslingutbrudd i Europa, sier Guldvog.

Har ikke oversikt
Guldvog sier han ikke har oversikt over om virksomhetsledere i helsetjenesten har fulgt oppfordringen. 
– Når vi gir slike råd, ber vi ikke om tilbakemeldinger – vi venter at det følges opp, sier han. 

Det er kjent at den ansatte ved legevakten i Oslo bare var «delvis vaksinert». 
– Å være fullgodt vaksinert innebærer to doser. Det skader ikke å ta en ekstra dose hvis man er usikker på om man har fått to doser eller ikke vet om man har hatt sykdommen, sier Guldvog.

Fakta: Symptomer på meslinger 
Meslinger er en svært smittsom virussykdom, som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp. 

Symptomene starter med feber og forkjølelseslignende plager som varer i 3–4 dager. 

Man kan også få hvite flekker i munnen. 

Etter de første dagene blir man gjerne litt bedre, før man på ny får feber og det typiske hudutslettet viser seg. 

Det starter vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner.

Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn eller babyer som er for unge til å bli vaksinert.

Meslinger er en av de ledende dødsårsakene blant unge barn globalt.

Kilde: Folkehelseinstituttet