Inspirert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunbergs (16) «skolestreik for klimaet» har norske elever gått ut i politisk streik en rekke steder i landet allerede. Fredag fortsetter streiken over hele landet, og bare i Oslo er det ventet at 10.000 elever vil delta i en markering foran Stortinget.

Gretha Thunberg begynte å skulke skolen hver fredag i fjor for å demonstrere i Stockholm med krav om mer effektive tiltak mot klimaendringene. Elevaksjonen har spredd seg til flere land i Europa, og også norske elever har kommet på banen.

I Tromsø har protestene utenfor rådhuset for pågått tre fredager på rad.
– Hvorfor skal vi gå på skole for å studere til en fremtid vi ikke har troen på, spør Sigurd Cottis Hoff, som er medarrangør av protestene i Tromsø.

– Klimaendringene krever umiddelbar handling og for mange ungdom uten stemmerett er dette det sterkeste virkemiddelet vi har for å bli hørt, sier leder Lea Justine Nesheim (18), i Vest-Agder Natur og Ungdom til NTB.

Historisk ungdomsopprør
Det planlegges en rekke skolestreiker for klima rundt om i landet hver fredag fremover.

Grønn Ungdom har sendt en SMS til alle sine medlemmer hvor de oppfordrer dem til å skulke skolen og streike for klimaet.
– Vi er vitne til et historisk ungdomsopprør. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å skulke skolen og demonstrere. Noen dagers fravær for å delta i klimakampen er en god investering i framtiden, sier talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom.

– Vi som er unge nå, vi er redde og sinte, og vi krever at regjeringen tar ansvar i vår tids viktigste sak, sier talsperson Teodor Bruu i Grønn Ungdom.

Gjør inntrykk
Leder i Parat, Vegard Einan, sier han er imponert over engasjementet og at det gjør inntrykk når tusenvis av barn og unge på denne måten står opp og sier fra.
– Streik er et virkemiddel vi i fagbevegelsen er godt kjent med. Historisk har dette vært arbeidsfolkets mulighet til å stå sammen mot overmakta. Å se skoleelever over hele Europa ta i bruk dette virkemiddelet, det gjør inntrykk, sier han.

Einan sier Parat er enig i at menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og at Norge trenger et taktskifte i klimapolitikken.
– For oss i Parat har det vært viktig å bygge vår politikk på forvalteransvaret, og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn, skal være i minst like god stand som da vi overtok den fra våre forfedre, sier Einan.

Global og lokal utfordring
Einan sier klimautfordringen er global og må løses gjennom globalt samarbeid, samtidig som vi må ta vår del av ansvaret lokalt.
– For oss i Parat er det en selvfølge at nasjonen må ta ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag ved å bidra til internasjonalt forpliktende utslippsavtaler og ved å investere i forskning og utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere lavutslippssamfunnet, sier han.

Einan sier klimaendringene truer levekårene til mennesker over hele verden, og han vil derfor oppfordre Paratmedlemmer som har anledning til det om å støtte opp om arrangementene som finner sted over hele landet.
­– Bruk gjerne lunchpausen til å gå ut på gata og gi din støtte til de de streikende. Her må vi stå sammen med barna og ungdommene våre, sier han.

– Oppfordrer ungdommen til å organisere seg
Einan har også en beskjed til de streikende ungdommene.
– Det engasjementet dere legger for dagen gjør inntrykk, og det imponerer meg. Jeg vil samtidig minne om at skal man lykkes med å påvirke beslutningstakere må man stå sammen også over tid. Jeg vil derfor oppfordre til at dere organiserer dere, finn en organisasjon dere støtter – og bli medlem. Da bidrar dere ikke bare til en markering, men til et engasjement som strekker seg videre, og kan skape varig endring, sier han.

FN-sjefen innkaller til klimatoppmøte
FNs generalsekretær António Guterres innkaller til et nytt klimatoppmøte, inspirert av skoleelever som «streiker» for klimaet over hele verden.

I en kronikk i avisa The Guardian skriver han at politiske ledere, næringslivsfolk og internasjonale organisasjoner vil bli invitert til møtet i New York i september. Her vil alle verdens land bli oppfordret til å styrke klimamålene de satte seg da Parisavtalen ble undertegnet i 2015.

Guterres skriver at han er inspirert av de mange skoleelevene som fredag demonstrerte med krav om mer effektive klimatiltak.
– Disse skolebarna har skjønt noe som mange av de eldre ikke har forstått: At vi befinner oss i et kappløp for livet, og at vi er i ferd med å tape, skriver Guterres.

Regjeringen vil arrangere "ungdommens klimatoppmøte"
Som et svar til ungdommene, vil regjeringen arrangere møter med de streikende i flere norske byer utover våren, melder NTB.

 Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier han forstår elevenes frustrasjon.
– Elevene har helt rett i at det er en veldig alvorlig situasjon. Vi må kutte klimagassutslippene 40–50 prosent globalt i løpet av de neste 10–15 årene. Når vi ser dette engasjementet fra unge, ønsker vi å møte dem ved å invitere til et eget klimatoppmøte. Det er ingen tvil om at hovedansvaret er vårt, og vi vil lytte til dem for å høre på innspillene deres på hva vi bør gjøre, sier Elvestuen.