I en artikkel på Dagens Medisin reagerer leder i Farmasiforbundet, Irene Hope, sterkt på Legemiddelverkets forslag i et høringsnotat.

Farmasiforbundet får støtte
Hope mener det er gode argumenter for å gi apotekteknikerne tilgang på legemiddelreklame.
– Vi som er apotekteknikere jobber i team med farmasøytene som i dag har tilgang på legemiddelreklame. I likhet med farmasøytene møter vi kunder og pasienter i apotek, der vi gir råd og veiledning i bruk av legemidler. Det er derfor naturlig og viktig at vi er oppdatert og får påfyll av kompetanse om nye legemidler. Samtidig ønsker vi informasjon om ny forskning knyttet til eksisterende legemidler, sier Hope til dagensmedisin.no.

Apotekforeningen har også kommet på banen for å tale apotekteknikernes sak. 
– Apotekteknikere har en klar faglig interesse og en relevant utdannelse for å motta legemiddelreklame. Apotektekniker er godkjent helsepersonell etter helsepersonelloven. Apotekteknikere jobber i apotek og utleverer legemidler til pasientene. Selv om farmasøyt kontrollerer før reseptpliktige legemidler utleveres, er det ofte apotekteknikeren som gir
pasienten informasjon i forbindelse med utlevering, skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

Hele saken kan du lese på dagensmedisin.no (betalingsmur)