Lørdag 9. februar innføres nye EU-krav om forsegling og merking av legemidler. Før utlevering til pasient sjekker apoteket pakningen og skanner den unike koden for å kontrollere at legemidlet ikke er forfalsket. Det skriver Statens legemiddelverk på sine hjemmesider.

De nye kravene kalles sikkerhetsanordninger («safety features») og gjelder alle reseptpliktige legemidler som markedsføres i EU/EØS-området. Veterinære legemidler og apotekfremstilte legemidler er unntatt ordningen.
Det nye direktivet krever at industrien registrerer sine legemidler i en sentral EU-database, og passer på at de blir forseglet og merket i henhold til kravene.

Ifølge Legemiddelverket er forfalskninger er et stadig økende problem i europeiske land. De nye kravene om merking og forsegling skal sikre en ubrutt kjede fra produsent til apotek, og er en del av EUs tiltakspakke mot falske legemidler. 
 
De siste årene har vi sett at nye og dyre kreftmedisiner er spesielt utsatt for forfalskninger. I Norge avdekket vi vårt første og eneste tilfelle i 2014, da stjålne medisiner i Italia ble importert og solgt på norske apotek, sier Jørgen Huse i Legemiddelverket.

Kravene gjelder legemidler som er produsert og frigitt for salg fra og med 9. februar 2019. Legemidler som er frigitt før denne datoen, uten den unike koden og forseglingen, kan selges ut holdbarhetstiden. I en overgangsperiode vil derfor både nye og gamle pakninger være på markedet.

(Kilde: legemiddelverket.no)