Gjennom Arbeidslivets klimauke skal ledere, ansatte og tillitsvalgte bli inspirert til å snakke om hvordan vi kan redusere bruken av energi, kjøpe miljømerkede produkter, endre transportmetoder eller innføre et miljøledelsessystem.

I Oslo startet Arbeidslivets klimauke med frokostmøte på Kulturhuset og debatt mellom topplederne for NHO, KS, Virke, YS, LO, Unio og Akademikerne mandag denne uka.

Klima- og miljøtiltak har blitt et viktigere tema på norske arbeidsplasser det siste året. Nå sier 60 prosent av ledere at de ofte eller av og til diskuterer dette med sine ansatte, ifølge en ny undersøkelse. Det er en økning på syv prosent fra i fjor. Undersøkelsen er gjort av Norstat, og har gått ut til ledere i små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Samarbeid mellom partene
Prosjektleder for Arbeidslivets klimauke, Camilla Gramstad, sier partene i arbeidslivet har gått sammen om kampanjen, for å øke engasjementet og bevisstheten rundt de utfordringene som ligger foran oss.
­– Vi må få private og offentlige virksomheter til å snakke om klima og å engasjere seg i praktisk arbeid for å omstille arbeidsplassene og finne de gode løsningene sammen, sier hun.

Mandag startet Arbeidslivets Klimauke for andre år på rad, en kampanje fra arbeidslivsorganisasjonene NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne. Hensikten er å få flere arbeidsgivere og arbeidstakere til å diskutere klimatiltak på arbeidsplassen og i samarbeid finne gode klimaløsninger.

Megatrend
Leder i YS, Erik Kollerud, sier klima er en av flere, store megatrender som treffer arbeidslivet fremover.
– Vi vet fra tidligere at folks engasjement for klima og miljø er økende, så det skulle bare mangle at dette gjenspeiles i arbeidslivet. Og det er godt nytt for oss. Gjennom partssamarbeidet har mange arbeidstakere godt utviklede muligheter til å påvirke virksomhetene de jobber i, sier han.

Kollerud er opptatt av at utviklingen må styres klokt, slik at teknologien blir bærekraftig og benyttes på menneskenes premisser, ikke omvendt.
– Jeg er overbevist om at ny teknologi vil gi oss muligheten til å løse klimautfordringene. En offensiv politikk kan gi Norge en fremtidsrettet posisjon, og bidra til bærekraftig vekst, sier han.

Kollerud sier arbeidslivet er den viktigste arenaen for omstilling til et mer bærekraftig samfunn.
­– Endringene bør skje innenfor rammen av den norske modellen, og godt partssamarbeid både lokalt og sentralt, sier han.

Ekstern lenke: Arbeidslivets klimauke