Da jeg begynte å jobbe, var det helt naturlig at jeg skulle organisere meg. Det var nesten 100 % organisasjonsgrad på den tiden, og de tillitsvalgte på min arbeidsplass gjorde valget enkelt. 

Hope mener det er viktig å opprettholde en høy organisasjonsgrad, selv om vi i Norge i dag har det veldig bra.

Grunnen til at vi har det så bra i vårt arbeidsliv, er at andre har stått på for våre rettigheter før, sier Hope. 
Og da er det viktig at vi fortsetter dette arbeidet fremover. Vi forsikrer hus og bil, og det er også viktig at vi forsikrer vår egen arbeidshverdag, tilføyer hun.
Et medlemskap er i første rekke en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen, og med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen.

I disse dager foregår det en aktiv vervekampanje blant Farmasiforbundets medlemmer, og Irene Hope trekker frem gode grunnen til at flere bør bli medlem i Farmasiforbundet.

Vi er et profesjonsforbund, og vi er det største forbundet for apotekteknikere i Norge. Vi jobber for våre medlemmer, og vi kjenner bransjen best. Vi har egne fagsamlinger hvert år, har fått en egen apotekteknikerdag 16. oktober, og jobber for å synliggjøre vår fagkompetanse, både nasjonalt og internasjonalt. Alle disse fordelene er goder du ikke får som organisert i et annet forbund, sier Hope.
I tillegg er det kort vei til den hjelpen du måtte trenge. Vi har våre hovedtillitsvalgte i de tre store farmasikjedene i Norge, og disse kan du ta direkte kontakt med, tilføyer hun. 

Farmasiforbundet legger bak seg et spennende år i 2018.

I 2018 var yrkesfagenes år og dette er med på å styrke anerkjennelsen rundt vårt yrke, sier Hope.
I 2018 så vi også at rollen til apotekteknikeren endret seg. Vi ser at det stadig kommer nye helsetjenester til apoteket, og at våre medlemmer får stadig flere oppgaver. I 2018 var det 260 apotek som utførte influensavaksiner, og vi ser at dette tilbudet kommer til å bli utvidet, tilføyer hun.

At apotekteknikernes rolle blir utvidet er noe Farmasiforbundet og Hope er positiv til. Et økt fokus på denne yrkesgruppen som autorisert helsepersonell, sørger for at statusen til yrket øker. Og dette er noe Hope jobber for.

Vi ser nå at vi blir tatt på alvor som forbund, og våre samtaler med media, bransjen og departementene leder frem. De hører på oss, og vi får gjennomslag for våre saker, sier Hope.

Å synliggjøre apotekteknikernes rolle som autorisert helsepersonell, og påvirke hvordan utdanningsløpet til yrkesgruppen skal være, kommer til å være noe av det Farmasiforbundets skal fokusere på 2019.

Vi kommer til å jobbe videre med å få på plass begrenset ekspedisjonsrett for vår yrkesgruppe. Vi ser at vi får stadig mer ansvar i apoteket, og vårt mål er at alle kunder i Norge skal bli møtt av autorisert helsepersonell, sier Hope.
Dette er et viktig mål for oss i 2019, og vi kommer til å jobbe for at våre medlemmer får den utdanningen og den kompetansen de trenger for å gjennomføre sine nye arbeidsoppgaver på en god måte, sier hun. 
I 2019 skal vi igjen arrangere Farmasikongressen i slutten av november. Dette er en fagkongress som gir ringvirkninger for Farmasiforbundet og yrkesgruppa, og bidrar til at vi blir tatt på alvor og forblir en seriøs helseaktør i helsedebatten.

Og til slutt legger hun til:

 Jeg håper vi kan gå inn i 2019 med mange nye medlemmer, som gjør at vi blir enda større og får enda bedre påvirkningskraft i året som kommer. Samhold gir styrke og yrkesstolthet!