Det skal velges to hovedtillitsvalgte i hver kjede, og i tillegg minst ett varamedlem. 

Medlemmene i hovedtillitsvalgtgruppen velges for tre år av gangen. Kandidater som foreslås bør ha erfaring som tillitsvalgte, enten lokalt på apoteket eller sentralt i Farmasiforbundet.

Foreslåtte kandidater må være forespurt på forhånd om de ønsker å stille til valg som hovedtillitsvalgt.

Fristen for forslag er 17. desember 2018. Forslag sendes på e-post til irene.hope@parat.com