«Hvem skal Farmasiforbundet organisere? Skal vi fortsatt være en yrkesorganisasjon eller skal vi bli en bransjeorganisasjon?»

Det var mandatet til et utvalg som ble satt ned i 2016, og som i sin innstilling til landsmøtet mener Farmasiforbundet og forbundets medlemmer er best tjent med å være en yrkesorganisasjon for apotekteknikere.

Det var landsmøtet enig i, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

"I en omskiftelig tid med mange endringer i bransjen, mener utvalget medlemmene er best tjent med at Farmasiforbundet er en yrkesorganisasjon, som i all hovedsak organiserer apotekteknikere. Ved å være en sterk yrkesorganisasjon kan vi jobbe for vår egen yrkesgruppe f. eks med grunnutdanningen og etter- og videreutdanning", heter det i utvalgets innstilling.

"Vi har i lang tid jobbet for å heve apotekteknikernes status. Dette gjøres blant annet ved å synliggjøre og øke vår kompetanse. I tiden fremover må vi fortsette dette arbeidet, og sørge for at våre medlemmer får bidra i de nye tjenestene i bransjen", står det i utvalgets innstilling, som ble vedtatt på landsmøtet i Bergen mandag.