– Jeg er stolt og ydmyk over å ha fått lov til å være der jeg aller hest vil være - som forbundsleder på jobb for medlemmene. Jeg er også stolt av dere tillitsvalgte og den jobben dere har gjort for medlemmene, sa forbundsleder Irene Hope da hun åpnet Farmasiforbundets landsmøte i Bergen mandag.

På agendaen under landsmøtet står blant annet beretning, regnskap, innkomne saker, strategiplan, budsjett og valg.

Det skal velges både leder, nestleder og resten av sentralstyret. I tillegg skal det velges valgkomite.