Det var i april stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen fremmet et representantforslag om pensjon fra første krone, og innføring av en egen pensjonskonto for alle arbeidstakere.

Et forslag som har fått bred støtte fra arbeidstakerorganisasjonene – og møtt like sterk motstand fra arbeidsgiversiden.
– Spørsmålet er egentlig om Stortinget nå endelig skal fullføre pensjonsreformen gjennom å etablere et helhetlig pensjonssystem, sier Vegard Einan, nestleder i Parat – og leder for YS-Privat.

Fredag avholdt Stortingets finanskomite åpen høring om forslaget, og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene møtte mannsterke opp for å bli hørt i det som av mange oppfattes som den store arbeidslivspolitiske saken denne høsten.

Statsministeren har advart
Statsminister Erna Solberg advarte allerede i sommer mot å røre den obligatoriske tjenestepensjonsordningen.
– Arbeidet med pensjonsreformen har vært krevende helt fra det startet under Bondevik II, og det var krevende under Stoltenberg II. Nå vil reformen bli krevende å stå ved, når endringene blir merkbare for den enkelte. Derfor er det særlig viktig å ikke endre på det som er en bærebjelke i det bærekraftige velferdssamfunnet, for kortsiktig politisk gevinst, sa hun til NTB i juni.

Virke og NHO samkjørte
Både Virke og NHO ba finanskomiteen om å avvise forslaget om pensjon fra første krone.  

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO åpnet høringen, og gikk hardt ut mot forslaget om pensjon fra første krone – som hun ba Stortinget om å avvise.
– Når det gjelder forslaget om individuell pensjonskonto, støtter vi intensjonene i dette forslaget. Likefullt mener vi dette forslaget ikke er modent for stortingsbehandling enda, her må vi avvente ytterligere utredninger før forslaget kan endelig behandles, sier Melsom.

Inger Lise Blyverket, direktør for Politikk og tariff i Virke sier de er skeptisk til et pålegg om pensjon fra første krone, og frykter det særlig vil gå ut over arbeidsplasser hos småbedrifter i distriktene.
– Dette forslaget, og dermed denne høringen, kommer på et merkelig tidspunkt. Ikke minst med tanke på at regjeringen denne høsten kommer med et lovforslag som omhandler flere av de spørsmålene som er berørt i dette representantforslaget, sier hun.

Parat og YS støtter forslaget
Foran fredagens høring i Stortinget gikk YS leder Jorun Berland ut i mediene og gjorde det klart at YS støtter forslaget fra AP og SV.
– Dette bør være helt selvsagt. Vi støtter forslaget helhjertet, sier YS-leder Jorunn Berland.

Hun får støtte fra Vegard Einan, nestleder i Parat og leder for YS-privat.
– Pensjon fra første dag og første krone har vært et viktig tariffkrav for oss. NHO ville ikke diskutere disse pensjonsspørsmålene i tariffoppgjøret, og NHO sjefen sa etter vårens tariffoppgjør at «tjenestepensjon er det politikerne som bestemmer og sånn bør det også være». Nå ligger forslaget på Stortingets bord, da klinger det noe hult når arbeidsgiverne plutselig likevel mener at dette er noe politikerne ikke skal blande seg i, sier han.

Oppfølging av pensjonsreformen
Einan sier at både den nye folketrygden og ny tjenestepensjon i offentlig sektor innebærer opptjening av pensjon fra første krone.

Pensjon fra første krone også for arbeidstakere i privat sektor, vil bidra til et mer helhetlig pensjonssystem. Det heller ikke slik noen hevder at dette er en samling løse forslag. Forslagene som nå ligger foran oss er helt i tråd med pensjonsreformen, og en pensjonsopptjening for alt arbeid gjennom hele livet, både understøtter arbeidslinja – og er i tråd med intensjonene i pensjonsreformen, sier han til Parat24.

Han sier det er viktig å ha disse premissene klart for seg.
For spørsmålet komiteen nå har til behandling er egentlig om Stortinget nå skal fullføre pensjonsreformen – gjennom å etablere et helhetlig pensjonssystem som også ivaretar de ansatte i privat sektor, sier Einan.

Får støtte fra LO
Under høringen ba LO-leder Hans-Christian Gabrielsen Stortinget om å si ja til forslaget, og dermed sørge for at tjenestepensjonsordningene i privat sektor også følger intensjonene i pensjonsreformen.
– Jeg mener at det her er snakk om å sluttføre pensjonsreformen med å få på plass den siste rettferdigheten for lavlønte og de som har små stillingsbrøker, som i stor grad er kvinner, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Finansnæringen kan levere
Fagsjef i Finans Norge, Alexander Lange sier i høringen at finansnæringen står klar til å levere på de tjenestene som etterspørres gjennom forslaget som nå er til behandling.

– Næringen kan levere de tjenestene som etterspørres gjennom disse forslagene, sier han.

I politikernes hender
Forslaget er fremmet av representanter fra AP og SV, og det er ventet at Rødt vil støtte forslaget. Forslagsstillerne er da avhengig av støtte fra både Senterpartiet og KrF for at forslaget skal få flertall på Stortinget. Det er knyttet stor spenning til hva disse partiene faller ned på, men ingen ville røpe noe fra de interne vurderingene i dag.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) sier i en kort kommentar at dette er dagen for å ikke si noe.
Jeg kommer ikke til å gi noen kommentarer om denne saken i dag, sier han smilende til Parat24.