Årlig dør rundt 900 nordmenn etter å ha blitt rammet av influensavirus. Men kun hver fjerde nordmann i risikogruppen vaksinerer seg.

Før influensasesongen 2016/2017 tok kun 28 prosent av nordmenn i risikogruppen vaksine imot influensa, viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister. Samtidig viser tall Folkehelseinstituttet at nær 1,5 millioner nordmenn har økt risiko for komplikasjoner ved influensa. Av disse er 900.000 i risikogruppen, som blant annet omfatter gravide, eldre over 65 år og helsepersonell.

Informasjonsutfordring
Under en debatt på Arendalsuka, arrangert av Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening, innrømmet både overlege ved FHI Preben Aavitsland og Apotekforeningens Per T. Lund at de har en informasjonsutfordring.

– Folk flest har ikke blitt informert om hva dette dreier seg om, mener Per T Lund. Han mener også at tilgjengelighet er vesentlig. 
– Der kommer apotekene inn. Nordmenn besøker et apotek 4-5 ganger oftere enn et legekontor. I Irland er apotekene tatt i bruk som et alternativ, og da spratt vaksinasjonsdekningen opp med 13 prosent. Og det handler om pris. Noen må beslutte hvem som skal betale regningen for vaksinasjonen, sier Lund.  

Overlege ved FHI, Preben Aavitsland, er enig i at informasjon er nøkkelen.
– Vi har ikke helt klart å forklare at influensa faktisk er en alvorlig sykdom. Det er et stort sykdomsspekter, noen blir veldig dårlige og noen merker det knapt. Vi vet at det er mange hundre som dør av influensa. Influensa utløser hjerteinfarkt, hjerneslag og andre sykdommer. Personer som har dårlig helse fra før og som får influensa, kan lede til at flere dør, sier Aavitsland.

Autorisert helsepersonell
Aavitsland mener at enhver helsepersonellgruppe kan sette vaksiner.
– Den yrkesgruppen som vaksinerer flest mot influensa hver høst har tre år videregående skole. De heter helsesekretærer og er autorisert helsepersonell. Man trenger 2-3 timers opplæring for å sette vaksiner, sier han.

Aavitsland gjentar dette overfor Farmasiforbundets leder Irene Hope, og sier at også apotekteknikere kan gjøre denne jobben.
– Apotekteknikernes kompetanse kan utmerket brukes til å utføre vaksinasjonstjenesten. Det viste et pilotprosjekt som ble utført i apotek i fjor, sier Irene Hope til Parat24. Hun sier Farmasiforbundet ønsker å bidra i det videre arbeidet for å få opp vaksinasjonsgraden og sikre god informasjon til befolkningen i Norge.

Voksen-vaksinasjon
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utreder FHI nå hvordan et nytt voksen-vaksinasjonsprogram kan gjennomføres.
– Dette er et prosjekt vi absolutt bør være en del av, sier Irene Hope. Rapporten skal leveres 1. desember i år.

(Kilder: apotek.no og NTB)