Lønnsøkningen blir dermed 7020 kroner pr år pluss 1 prosent økning i årslønn. Lønnsjusteringen har virkning fra 1. april, det vil si at du vil få etterbetalt lønnstillegget for de siste månedene.