I tråd med Farmasiforbundets vedtekter kunngjøres med dette Farmasiforbundets landsmøte som i år avholdes 12. og 13. november 2018 på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og består av følgende delegater:
- Sentralstyret
- Delegater valgt av lokale organisasjonsledd  på virksomhetsnivå (kjeder og helseforetak) blir valgt etter en skala som beskrevet i vedtekten.
- Frittstående apotek som gruppe fra 5-25 medlemmer kan velge 1 delegat.

Antall betalende medlemmer pr. 1. august det året landsmøte avholdes, legges til grunn.

Forslag som ønskes behandlet av landsmøte må sendes sentralstyret 8 uker før landsmøte.

Forslag sendes til Farmasiforbundet/Parat v/ Irene Hope, Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo eller på e-post til:  irene.hope@parat.com senest 3. september 2018