Resultatet av de lokale forhandlingene mellom hovedtillitsvalgte for apotekteknikerne/-medarbeiderne og arbeidsgiversiden i Boots apotek ble 1,20 % lønnstillegg til alle fra 1. april.

Dette kommer i tillegg til kr 3,75 pr time fra 1. april, som ble avtalt i det sentrale oppgjøret tidligere i år.

Også i Vitusapotek er lokale forhandlinger gjennomført, men resultatet kan ikke offentliggjøres før alle virksomheter i det såkalte "område 9" i Spekter er ferdigforhandlet.

Apotek1 er foreløpig ikke i mål med sine lokale forhandlinger.

Les protokollen fra lokale forhandlinger i Boots her