For Parats del gjelder dette medlemmer i blant annet Apotek1, Boots apotek, ikke-kjedeeide apotek, byggevarebransjen, reisebyråer og begravelsesbyråer.

Einan er fornøyd med å ha fått innfridd kravet om økt kjøpekraft for alle medlemmer. 
– Vi har også fått gjennomslag for en framtidig bedre avtalefestet pensjonsordning, sier Vegard Einan.

Forhandlingene med Virke omfatter ca. 7 000 medlemmer i YS-forbundene, Negotia Finansforbundet, Parat, YTF og Delta, samt 16.000 LO-medlemmer.

Det er avtalt et lønnstillegg på 1 krone per time til ansatte omfattet av følgende tariffavtaler:
– Begravelsesbyråavtalen
– Overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen
– Verkstedoverenskomsten
– Kranoverenskomsten

For følgende tariffavtaler er det også gitt et lavtlønnstillegg på 2,50 kroner per time, dvs. totalt 3,50 kroner:
– Farmasiavtalen
– Landsoverenskomst for kinoer
– Overenskomst for studentsamskipnader

På noen tariffavtaler er det dessuten gitt 30 øre per time, som er fordelt likt til alle, mens i andre tariffavtaler har en brukt dette beløpet på økt minstelønn og andre økonomiske forhold.

Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger i mange av virksomhetene i Virke-området.

Enighet om ny, og bedre AFP
Partene har også blitt enige om at en ny og bedre AFP-modell med overgangsordninger skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019, tilsvarende enigheten i NHO-området tidlig i april.

– Den nye modellen skal være bærekraftig for fremtiden, samtidig som full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå. Vi har også blitt enige om endringer i regelverket, som vil gjøre at langt færre uforskyldte vil miste retten til AFP pga. sykdom og nedbemanning, opplyser Einan.

– Vi er enige med Virke om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles. Midlene skal isteden brukes til tillegg til de som ikke klarer stå i stilling, en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for de som må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år, sier han.

Også Virke omtaler forhandlingene som effektive.

– Jeg er tilfreds med resultatet i årets oppgjør. Det gir reallønnsvekst innenfor forsvarlig rammer, sier Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Virke, til NTB.

Enigheten baserer seg på resultatet i frontfaget. Skulle dette resultatet bli nedstemt i uravstemningen fredag denne uka, er partene enige om å gjenoppta forhandlingene når det foreligger et resultat. Fristen for uravstemningen for Virke-oppgjøret er 30. mai.

Tariffinformasjon - Virkeoppgjøret i havnl last ned informasjon i pdf her
Sluttprotokoll hvoedoppgjøret Virke/YS (26. april 2018) 
Minstelønnstabell - tariffavtalene i Virke