Hovedavtalen er "arbeidslivets grunnlov" og forhandles vanligvis for fire år av gangen. Parat har 4000 medlemmer i virksomheter organisert i Virke, den største gruppen er innen farmasi.
– Vi er glad for at vi kommet i havn etter effektive forhandlinger, sier Parats nestleder Vegard Einan, som også leder YS Privat.  

– Vi har blitt enige om å gjøre noen nødvendige og riktige tilpasninger til beste for våre medlemmer for de neste fire år, sier Vegard Einan.

Les protokollen her

Bildet: Inger Lise Blyverket (Virke) og Vegard Einan (Parat/YS) er enige om ny hovedavtale.