Apotekbransjen er i endring og det har den for så vidt vært helt siden apotekene ble kjøpt opp av kjeder på begynnelsen av 2000-tallet. 

Apotekene er prioritert av myndighetene til å være et lavterskeltilbud innen helse til befolkningen i Norge. Flere apotek er etablert, og nye helsetjenester vil det nok bli mer og mer av. Regjeringen har prioritert betalte tjenester på medisinstart og inhalasjonsveiledning fra 1. januar 2018. Myndighetene har også bestemt at det skal innføres "risikominimeringstiltak" i apotekene fra januar 2018. Det betyr at reseptpliktige legemidler blir reseptfrie og at det kun kan utleveres med en ekstra informasjon fra helsepersonell i apotek. Hvordan denne tjenesten skal utføres i praksis er enda ikke helt avklart. Dette er veldig spennende og i aller høyeste grad en oppgave for apotekteknikere.

En annen helsetjeneste som er utprøvd på 23 Vitusapotek i høst er influensavaksinering. Dette er et prosjekt som er et teamarbeid med apotekteknikere, farmasøyter og leger. Det er legene som har stått for sertifiseringen av apotekansatte. Kurset består av en teoretisk kunnskapsdel og en praktisk del med hjerte-lunge-redning, i tillegg til å øve på å injisere. Erfaringene så langt i prosjektet viser gode resultater og fornøyde kunder. Du kan lese mer om vaksinasjonsprosjektet på apotek.no

I slutten av oktober i år hadde vi en ny farmasikongress for medlemmer i Farmasiforbundet med temaet "nye helsetjenester i apotek". Tilbakemeldingene vi har fått har vært svært bra, og forteller at dette er en viktig møteplass og medlemsaktivitet for medlemmene i forbundet. 

Det er gjennomført en helse- miljø og sikkerhets-undersøkelse andre halvår 2017. Resultatene fra denne undersøkelsen blir sammenlignet med foregående år. Det er interessant å se at sikker jobb er på topp, og at det fortsatt er viktig med gode ledere og gode kollegaer.

Farmasiforbundet har vært representert på flere utdanningsmesser over hele landet for å synliggjøre apotekteknikeryrket og Farmasiforbundet. Vi har også vært på videregående skole vg3 apotekteknikk og snakket med elever om det organiserte arbeidsliv, yrket og bransjen.

Julen nærmer seg og mange er sikkert godt i gang med juleforberedelsene. Julen er en koselig tid, men også en travel tid for veldig mange av dere. Jeg er stolt av den jobben dere gjør hver eneste dag på apotekene for å bidra til et friskere Norge.

Jeg ønsker dere en fin og fredfull julefeiring!

Irene

God jul