Hadsel videregående skole er en av 16 skoler i Norge som tilbyr apotekteknikerutdanning. I Nord-Norge er det tre skoler som tilbyr utdanningen i Bodø, Tromsø og Stokmarknes. Nå er apotekteknikerlinja ved sistnevnte truet av nedleggelse fra høsten 2019.

Julie Evjen, teamleder for helse- og oppvekstfag ved Hadsel vgs er svært negativ til forslaget.
Hvis forslaget blir vedtatt i fylkestinget 4. desember, vil dette gi et dårligere tilbud til elevene i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms. Vi utdanner autoriserte apotekteknikere som går ut i jobb i en bransje der man trenger dyktige fagfolk, sier hun.

Irene Hope, forbundsleder i Farmasiforbundet, sier at det er viktig å opprettholde skoletilbudet for å kvalitetssikre en god utdanning. 
Apotekteknikere blir mer og mer etterspurt på apotekene, og da er det viktig med et godt skoletilbud også i denne landsdelen, sier Hope.

Se oversikt over skoler med apotekteknikerlinje her