Farmasiforbundet skal igjen kåre årets medlem – har DU forslag til kandidat?

Kjenner du et medlem som fortjener en oppmerksomhet for god innsats?  
Foreslå denne som kandidat til årets medlem!

Kriterier for å bli årets medlem:
Vedkommende har gjort en ekstra innsats på kort eller lang sikt for å fremme Farmasiforbundet. Det kan være en spesiell sak/situasjon som gjør vedkommende til en kandidat eller det kan være arbeid over lengre tid til det beste for Farmasiforbundet og medlemmene.

Prisen deles ut på Farmasikongressen 29. oktober 2017.

Vi oppfordrer alle til å komme med forslag til kandidat - med en begrunnelse på hvorfor akkurat hun/han fortjener denne oppmerksomheten.

Forslag på kandidat sendes irene.hope@parat.com senest 23. oktober 2017.
 
vinner