De faglige rådene er rådgivende organer for statlige utdanningsmyndigheter, og skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene i spørsmål om fag- og yrkesopplæring. Bodil er oppnevnt som representant for YS i rådet for helse- og oppvekstfag, mens nestleder i Tannhelsesekretærenes forbund, Anne Gro Årmo, er oppnevnt som varamedlem.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet, utdanning er et viktig satsingsområde for oss, sier Bodil Røkke.

Du kan lese mer om rådene under fag- og yrkesopplæring på udir.no og fagligerad.no