Norsk Farmasihistorisk Museum ønsker velkommen til farmasimuseets dag søndag 20. August 2017. Årets tema er medisiner på reise.

Nordmenn på reise har også behov for medisinsk behandling og legemidler. Det gjelder også oppdagelsesreisende og pionerer i isødet. «Reiseapotek» er blitt et begrep. Innholdet skal kunne hjelpe i de mest akutte tilfeller. På Farmasimuseets dag 20. august presenteres hvordan Fridtjof Nansen klarte seg på en av sine ekspedisjoner.

Program i Collett- og Cappelengården fra kl. 12.00:
• Åpning ved Inger Lise Eriksen, styreleder NFM
• Apotek på Grønlandsferd - Professor Hanne Hjorth Tønnesen kåserer om Fridtjof Nansens medisinskrin som han hadde med under krysningen av Grønlandsisen
• Hagevandring (ca. kl. 13)
• Lysbilder på urteloftet
• Pilletrilling for barna

Museet er åpent fra 10.00–17.00. Velkommen!

Se invitasjon