De lokale forhandlingene i Apotek 1 er nå sluttført, og totalresultatet i årets lønnsoppgjør er at Farmasiforbundets medlemmer i Apotek 1 får to kroner per time pluss et lønnstillegg på 1,5 prosent. Lønnsjusteringen gjelder fra 1. april 2017, og vil bli etterbetalt senest på augustlønn. Som tidligere år vil arbeidsgiver jobbe for at utbetaling skjer tidligere.