Farmasøytutlevering er en tilleggstjeneste i apotek, hvor apotekansatte gir ekstra informasjon eller går gjennom en sjekkliste med pasienten. Legemiddelverket mener ordningen på denne måten kan bidra til at flere legemidler kan gjøres reseptfrie.

Nå har Legemiddelverket foreslått konkrete forskriftsendringer for å innføre en slik ordning. I forslaget kommer det frem at Legemiddelverket ikke vil begrense ordningen til farmasøyter, men å åpne for at også andre apotekansatte kan utlevere enkelte legemidler, skriver Dagens medisin.

Legemiddelverket foreslår også å døpe om ordningen til «risikominimeringstiltak», og vil forskriftsfeste at legemidlene som inngår i ordningen ikke kan plasseres i selvvalget sammen med andre reseptfrie legemidler.
Forbundsleder i Farmasiforbundet, Irene Hope, er fornøyd.

- Dette er noe vi har jobbet for lenge. Farmasiforbundet mener apotekteknikere som autorisert helsepersonell er kvalifisert til denne oppgaven, og er en viktig ressurs i apotekene. Den nye ordningen vil bidra til riktig legemiddelbruk og god pasientsikkerhet, sier hun.

De foreslåtte endringene er sendt på høring med frist 15. august.

Les høringsnotatet her