Det skal velges to hovedtillitsvalgte til hver kjede. I tillegg skal det velges ett varamedlem. 
Medlemmene i hovedtillitsvalgtgruppen velges for to år av gangen. De som velges bør ha vært ansatt i kjeden i minimum ett år.

Vi trenger forslag til kandidater. Kandidater som foreslås bør ha erfaring som tillitsvalgte, enten lokalt på apoteket eller sentralt i Farmasiforbundet. Foreslåtte kandidater må være forespurt på forhånd om de ønsker å stille til valg som hovedtillitsvalgt. 

De hovedtillitsvalgte:
- er ressurspersoner som er ansvarlig for samhandling mellom Farmasiforbundet og apotekkjeden.
- er et viktig bindeledd mellom Farmasiforbundet sentralt og medlemmene på apotekene.
- er med på forhandlinger både sentralt og lokalt på kjedenivå.
- skal jobbe med de ansattes lønns- og arbeidsvilkår og andre spørsmål som angår de ansatte i kjeden.

For nærmere informasjon om hva vervet som hovedtillitsvalgte innebærer, ta kontakt med en av de hovedtillitsvalgte i kjeden.Kontaktinformasjon finner du her

Fristen for forslag er 7. november 2016

Forslag sendes på e-post til irene.hope@parat.com