Apotek 1 tar Ann-Karin Berggren og Monika Nilsen gjenvalg, og det vil derfor ikke bli foretatt valg. Her stiller Anne Halnes som vara. Hovedtillitsvalgtgruppa konstituerer seg selv. 

Les mer om Ann-Karin Berggren 
Les mer om Monika Nilsen 
Les mer om Anne Halnes

Boots tar Inger Johanne Opseth og Venke Høyland gjenvalg, og det vil derfor ikke bli foretatt valg. Hovedtillitsvalgtgruppa konstituerer seg selv. 

Les mer om Inger Johanne Opseth   
Les mer om Venke Høyland 

Vitusapotek er det annerledes. Her skal det velges nye hovedtillitsvalgte, og det er fire kandidater. Alle medlemmer i Vitus kan delta i valget, og fristen for å stemme er 12. desember. E-post om valget kommer til deg som jobber i Vitus. 

Les mer om Anita Sveum Nilsen 
Les mer om Anne Grete Fengaas 
Les mer om Cicilie Tandberg 
Les mer om Anne Berit Malvig