Resultatet av hovedtillitsvalgt-valget i Vitusapotek er klart - Anita Sveum Nilsen, Cicilie Tandberg utgjør den nye hovedtillitsvalgtgruppa i kjeden og Anne Berit Malvig er deres vararepresentant. 

I Apotek 1 og Boots har det ikke vært valg, fordi det ikke ble foreslått nye kandidater, med unntak av Anne Halnes, som er ny vara i Apotek 1.

De nye hovedtillitsvalgtgruppene ser dermed slik ut fra 1. januar 2017:

Apotek 1:
Ann-Karin Berggren 
Monika Nilsen 
Anne Halnes

Boots:
Inger Johanne Opseth   
Venke Høyland 

Vitus: 
Anita Sveum Nilsen 
Cicilie Tandberg 
Anne Berit Malvig