De heldige vinnerne av flaxlodd er:

Margunn Lund
Wenche Ottem
Kari Jørgensen
Anne Lise Nyseth
Vera Jørgensen
Liv Berit Fredheim
Grethe L. Bråten
Anett Eksund Oppedal
Anita A. Jensen
Og vinner av Parat flotte koffert er: 
Anne-Mette Nordahl

Vi gratulerer og premiene kommer i posten.