Prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode. Samlet bidro dette til at gjennomsnittlig reallønn etter skatt for alle grupper falt med 1,2 prosent i fjor.
– Vi har nå en situasjon der arbeidstakersiden vil ønske å ta igjen noe av det tapte. I tillegg har vi nå erfaring med at anslagene for prisvekst ikke har vist seg robuste nok. Dette sammen med at det går bedre med norsk økonomi taler for gode lønnstillegg i år, sier Skjæggerud. 

Lavere skatt på lønn bidro ifølge TBU-rapporten til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter.
– Tallene fra TBU er overraskende, og særlig gjelder dette den betydelige nedgangen i kjøpekraften. Partene la opp til et moderat oppgjør i 2016, noe som var nødvendig. Resultatet viser imidlertid at kuren ble for sterk, sier Skjæggerud.

Av rapporten framgår det at lønnsveksten for industriarbeidere falt fra 2,5 prosent i 2015 til 2 prosent i 2016. For statsansatte falt lønnsveksten fra 2,8 til 2,4 prosent og for kommuneansatte fra 3,3 til 2,5 prosent i samme periode.
– En reallønnsnedgang på det nivået vi nå ser er langt utenfor det som var arbeidstakersidens intensjon. At den ble så høy skyldes prisveksten, som ble betydelig høyere enn anslått. Det eneste riktige resultatet på oppgjøret 2017 er reallønnsvekst, sier Parat-lederen.

Bonusutbetalinger som trakk lønnsveksten opp i 2015, gjør utslaget størst for ansatte i finansnæringen, som endte med en lønnsvekst på 2,5 prosent i fjor, mot 4,3 prosent i 2015

Foreløpig rapport kan leses i sin helhet her: