Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1.200 personer.

– Ledigheten har økt noe i juli, men totalt sett har det bare vært små endringer i antall ledige de siste tre månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 2.800 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Andelen helt ledige lå på 2,3 prosent i juli justert for sesongvariasjoner. Det er en oppgang fra juni, da tallet på helt arbeidsledige falt med rundt 600 personer.

Handelsbankens analytikere mener økningen er overraskende.
– Litt overraskende økning i ledigheten i juli, på den svake siden av forventningene, skriver de på Twitter.

Ved utgangen av juli var det registrert 66.300 helt arbeidsledige hos Nav, og totalt 76.900 personer inkludert de som er arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Bruttoledigheten utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innenfor akademiske yrker med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er høyest i Østfold med 3,2 prosent, foran Vestfold med 2,9 prosent. Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten med 1,5 prosent.

Ledigheten er høyest i aldersgruppen 30 til 39 år med 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Navs arbeidsledighetstall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

(©NTB)