Dette er det nye styret:

Morten Mørch, NTNU (leder) 
Ronny Johannessen, NAV It Forretningspartner 
Karina Holm Johansen, distriktstannklinikken Hareid 
Vigdis Rønningen, NTNU 
Arne Duun, NAF 

Vararepresentanter:
Mona Susan Kolstad, Steinkjer tannklinikk 
Pall Ragnar Olafsson, St. Olavs Hospital 
Bjørg Width, Politiets fellestjenester