Avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen 2019 – 2022 har to store satsninger:
-Arbeidsmiljøsatsingen: Kunnskapsutvikling og -formidling rettet mot forebygging
-Bransjeprogrammer i syv bransjer: Sykehus, sykehjem, barnehage, persontransport,
olje/gass, bygg/anlegg og næringsmiddelindustrien.

Arbeidsmiljøportalen 
En del av arbeidsmiljøsatsingen er arbeidsmiljøportalen.no som lanseres 7. desember 2020. Denne skal formidle bransjespesifikk kunnskap og verktøy.

Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. 

Hensikten er å samle, koordinere og lenke opp relevant informasjon som er lett tilgjengelig for virksomhetene og som har virksomhetenes behov som utgangspunkt.  
 Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet:  
• Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)  
• En bra dag på jobb (verktøy fra Statens arbeidsmiljøinstitutt)  
• Fakta om bransjen (statistikk fra Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumestilsynet)  
• Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)  

Portalen vil inneholde verktøy og kunnskap rettet mot ulike bransjer - i første omgang barnehager, sykehjem, sykehus, bygg og anlegg, næringsmiddelindustrien, persontrafikk og petroleumsvirksomhet. Flere bransjer kommer i løpet av 2021.