Partene i IA-avtalen ble derfor enige om å definere begrepet arbeidsmiljø til å handle om planlegging, organisering og gjennomføring av selve arbeidet. Disse tre elementene påvirker både arbeidstakernes helse og virksomhetenes evne til oppgaveløsning: Systematisk satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid kan dermed øke produktiviteten og senke sykefraværet. Lokalt partssamarbeid er en forutsetning for å få til forbedringer i arbeidsmiljøet, og tillitsvalgte har derfor fått en spesielt viktig rolle i denne IA-avtalen.

Nytt e-læringsprogram om arbeidsmiljø
IA-avtalens arbeidsmiljøsatsing legger stor vekt på at forebyggingsarbeidet skal ta utgangspunkt i faktakunnskap om de viktigste belastningene i forskjellige bransjer og yrkesgrupper. Hva som er et godt arbeidsmiljø, kan være forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass: Det finnes ingen fasitsvar som passer for alle.

Arbeidstilsynet og YS-fellesskapet har derfor sammen utviklet et nytt e-læringsprogram som skal stimulere til mer og bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene. Det nye digitale læringsverktøyet er enkelt og fleksibelt å bruke, og vil være nyttig for både tillitsvalgte, verneombud og ledere. Det vil være tilgjengelig for alle som ønsker å gjennomføre det.
Selve e-læringen vil ta en drøy time å gjennomføre, men den kan deles opp i kortere moduler når dette er hensiktsmessig. Innholdet er delt opp slik:

  1. Hvorfor er det viktig å jobbe med arbeidsmiljøet?
  2. Lokalt partssamarbeid: Rollene til ledere, tillitsvalgte og verneombud
  3. Faktorer med betydning for arbeidsmiljøet
  4. Hva kan du finne av verktøy i Arbeidsmiljøportalen?
  5. Fra kunnskap til praktisk handling


E-læringen vil fungere både på
PC, nettbrett og mobil; den eneste forutsetningen er at du må registrere deg før oppstart av programmet. Når gjennomføringen din er registrert, vil du få tilsendt et kursbevis.

Lanseringswebinar
Mandag 30. august kl. 14 strømmer YS og Arbeidstilsynet et åpent webinar med informasjon om den nye e-læringen. Du kan se webinaret på YouTube-kanalen til YS, der det vil være tilgjengelig også til senere bruk. Vi har også opprettet et Facebook-arrangement for webinaret.

Selve e-læringen vil bli tilgjengelig på Arbeidstilsynets kurssider rett etter lanseringswebinaret.

Enkel og nyttig kompetanseheving
YS’ første nestleder Hans-Erik Skjæggerud har stor tro på det nye tiltaket.

-        Formålet er å gjøre det enklere for deg som er tillitsvalgt eller verneombud å bidra til utviklingen av et arbeidsmiljø som er bedre for alle i virksomheten. Derfor vil det være mulig å bruke e-læringen både som grunnlag for diskusjoner i grupper og til kompetanseheving på egen hånd. Flere av YS-forbundene vil også bruke dette opplegget aktivt i tillitsvalgtopplæringen sin.

-        Jeg håper mange vil få nytte av dette tiltaket. Har du kommentarer eller forslag til forbedringer er det fint om du sender noen ord til Hege Herø i YS-sekretariatet.