I november skal det velges nytt hovedstyre og ny kontrollkomite i Parat. Valgkomiteen er nå i gang med sitt arbeid, og trenger innspill fra deg. 
– Har du en Parat-kollega som er engasjert, inkluderende, liker organisasjonsarbeid og som har evnen til å se framover og tenke nye tanker? Da vil vi gjerne at du foreslår vedkommende til en plass i styret eller kontrollkomiteen, sier valgkomiteens leder Svanhild Meirud. 

På Parats landsmøte 17. og 18. november 2021 skal det velges leder, nestleder, fem hovedstyremedlemmer og fire varamedlemmer. I tillegg skal det velges ny kontrollkomite med en leder, tre medlemmer og to varamedlemmer. 

Meirud understreker at det også er mulig å foreslå seg selv som kandidat. 
– Med de utfordringene vi står overfor framover, hvor samfunnet og arbeidslivet endrer seg fort, er det viktigere enn noensinne at vi setter sammen et godt hovedstyre i Parat. Parat må endre seg i takt med samfunnet, og derfor trenger vi styremedlemmer som evner å se framover, sier Meirud.

Hun sier valgkomiteen er opptatt av at Parat er en demokratisk fagforening. 
– Det betyr at vi ønsker å inkludere medlemmer fra et bredt spekter av bransjer, med forskjellig alder og fra hele landet, sier valgkomitelederen.

Hun påpeker at de som foreslås til verv i hovedstyre og kontrollkomite må være spurt og ha sagt seg villig. 

Forslag til kandidater kan sendes til valgkomite@parat.com senest 20. august 2021, eller du kan ta kontakt med et av valgkomiteens medlemmer direkte.

Kontaktinformasjon til valgkomiteen