I tillegg til ansatte i staten er det mange i andre sektorer som benytter statens reiseregultativ.

Her er de nye satsene som gjelder for reiser som foretas fra 1. juni 2020 til og med 28. februar 2021:
-
reiser over 12 timer med overnatting: fra kr 780 til kr 801
-re
iser fra og med 6 timer til og med 12 timer: kr 307 til kr 315
-
reiser over 12 timer uten overnatting: kr 570 til kr 585
-
kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: kr 531 til kr 548

Dette betyr at satser for kilometergodtgjørelse (kr 4,03) og nattillegg (kr 435) holdes uendret. De satsene som kan utbetales uten å gjennomføre skattetrekk ble endret med virkning fra 01.01.2020.

I tillegg er det enighet om: gjennomgå reiseavtalene i sin helhet med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering. Dette arbeidet skal gjøres innen utgangen av februar 2021.

Det skal spesielt ses på:
-forenkling og klargjøring av språk
-klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner
-fastsette prinsipper for utgiftsdekning på utenlandsreise
-fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser
-hvordan klima - og miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereiser"