Hovedgrepene er at generalsekretærens egen stab bygges ned, mens det samtidig opprettes en ny avdeling, kalt «Utviklingsavdelingen». 
– Utviklingsavdelingen vil få ansvar for områdene vekst, rekruttering, opplæring og kompetansebygging, i tillegg til samfunnskontakt og samfunnspåvirkning. Alt dette handler om utvikling, sier Hole.

Vekst og påvirkning
Han sier vi gjennom vekst utvikler Parat og gjennom opplæring utvikler vi våre tillitsvalgte.
– Alt dette bidrar til å påvirke samfunnet og arbeidslivet og vi skaper den arbeidslivs-utvikling vi ønsker, sier Hole.

Hole mener justeringene han nå gjør er godt tilpasset de organisasjonspolitiske signalene fra landsmøtet og fra hovedstyret.
– Justeringene møter også et ønske om enda større offensivitet, enda mer ny-tenkning og bedre systematikk i vekst- og rekrutteringsarbeidet, sier han.

Egen økonomiavdeling
Generalsekretæren varslet videre at økonomi-medarbeiderne vil bli skilt ut fra Service-avdelingen (den største avdelingen i administrasjonen) og etablert som en selvstendig Økonomi-avdeling. 
– Dette kommer imidlertid først på plass nærmere sommeren. Et par andre forhold som har vært vurdert, vil bli gjenstand for grundigere utredning før jeg konkluderer, sier Hole.

Endringene i administrasjonen skjer innenfor dagens antall ansatte. Generalsekretæren bestemte tidlig i korona- og permitterings-bølgen en ansettelsesstopp i Parat. 
– Denne ansettelsesstoppen videreføres, men unntak vil fortløpende bli vurdert, sier Hole.