Blir partene ikke enige hos Riksmekleren, blir det streik i staten fra arbeidstidens start 15. oktober. 

YS Stat tar i første omgang ut rundt 70 medlemmer i Forsvarsdepartementet.
– Vi har lagt vekt på den situasjonen vi og landet befinner oss i, og et ønske om å skjerme befolkningen. Vi ønsker å ramme arbeidsgiver, altså staten, og presenterer et ansvarlig uttak, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. 
– Ved opptrapping av en eventuell streik er vi imidlertid forberedt på videre uttak, legger han til.

Fakta:
YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, AVYO, Skatteetatens Landsforbund, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Les også: YS Stat bryter forhandlingene med staten