Etter mekling seks timer på overtid kom partene hos Riksmekleren til enighet om ny tariffavtale i staten torsdag morgen. Dermed er streik avverget.
– De statsansatte får et generelt tillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

I tillegg til et generelt tillegg til alle er det gjort enkelte mindre justeringer i hovedtariffavtalen.
– Staten avviste i utgangspunktet alle våre økonomiske krav, så dette viser at denne meklingen har vært nyttig, sier Arnesen.

Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten. Parat-leder Unn Kristin Olsen er også tilfreds med utfallet av  meklingen.
– Grunnet koronapandemien ønsket Parat i år kun et generelt tillegg og ikke avsetning til lokale forhandlinger, så vi er fornøyd med at det ble resultatet. Videre fikk vi innfridd vårt krav om en fordeling som ivaretar en likelønnsprofil. Vi fikk også utvidet muligheten for boliglån gjennom Statens pensjonskasse fra 2 millioner til 2,3 millioner, så dette er et akseptabelt meklingsresultat, sier hun. 

Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober.

Fakta:

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO. Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten.

Les også: Fremdrift i meklingen