Møterommet hos Riksmekleren i Grensen 3 var fylt til randen lørdag formiddag, da partene møttes til første møte i innspurten i årets mekling. De fire hovedorganisasjonene YS, LO, Unio og Akademikerne er alle i mekling med staten, og meklingsfristen er mandag kveld klokka 24. 
– Det blir krevende, vi har en god del som skal gjennomgås. Men jeg er optimistisk med tanke på at vi skal få til et resultat, sier Pål N. Arnesen.

Lykkes det ikke partene å bli enige i meklingen, blir det streik i staten fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 24. mai.

Les også: YS Stat varsler streik i Oslo

YS Stat vil ta ut medlemmer i følgende virksomheter:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Finansdepartementet 
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Politidirektoratet
Skattedirektoratet 
Tolldirektoratet
Universitet i Oslo

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.