Det er fortsatt avstand mellom partene, stadfestet riksmekler Mats Ruland overfor NRK i 21-tiden onsdag.
– Partene er ikke kommet til enighet ennå, men det noen timer igjen til fristutløpet, sa Ruland.

Meklingen i lønnsoppgjøret for staten og kommunene er inne i sine siste timer. Midnatt natt til torsdag er fristen partene må forholde seg til, men få blir overrasket om meklingen går på overtid.

Da Ruland møtte pressen tidligere samme kveld, kalte han meklingen «utfordrende». Han har likevel tro på at han kan hjelpe partene med å komme til enighet.
– Jeg er optimist og håper vi skal klare å komme til en løsning, men det er ikke tvil om at det er en reell konfliktfare i de tre meklingene som pågår nå, sa han.

Lærere og sykepleiere krever lønnsvekst
I forkant av meklingen hos Riksmekleren har stemningen vært amper, særlig blant lærere og sykepleiere, som i år har gått høyt på banen med krav om solid lønnsvekst. Grunnen er ikke minst at disse store gruppene føler seg grundig forbigått i fjorårets lønnsoppgjør.

Der måtte offentlig sektor godta en ramme på 1,7 prosent, i tråd med frontfaget, mens fasit for privat sektor ble 2,2 prosent.
– Dette lønnsoppgjøret må være mer enn et vanlig mellomoppgjør. Det må være starten på noe nytt som kan bidra til å løse et samfunnsproblem, sa Unios forhandlingsleder Steffen Handal da kravene ble overlevert i april.

Lærer: – Går i retning av streik
Ender meklingen med brudd, blir lærere, sykepleiere og andre kommunalt ansatte tatt ut i streik. Unio har varslet at de vil ta ut 7 000 av sine medlemmer hvis det blir streik. Disse er fordelt på en rekke skoler, barnehager og ulike typer helseinstitusjoner over hele landet.

Streikeviljen er stor, forteller lærer og leder for Utdanningsforbundet i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, til VG.
– Hovedårsaken til at dette går i retning av streik, er at lønnsutviklingen har vært altfor dårlig både hos lærere, sykepleiere og andre slitere i kommunene. Vi må ha en reallønnsøkning. Hvis ikke blir det streik, sier Hjetland til avisen.

Kan trappe opp allerede torsdag
Fagforbundet har lagt seg på en mer forsiktig linje og vil i første omgang ta ut 4 700 ansatte hvis det ender med streik i kommuneoppgjøret, men VG skriver at det kan ligge an til en opptrapping allerede torsdag dersom meklingen ender med konflikt.
– Vi har skjermet barn og unge, helse og alle som jobber med vaksinasjonsprogrammet i kommunene. Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig, sier leder Mette Nord i Fagforbundet i en pressemelding.

3 500 statsansatte kan bli tatt ut i streik
For statens del kan brudd i forhandlingene føre til at 3 500 ansatte i blant annet departementet, politiet og universiteter blir tatt ut i streik.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her har Unio varslet at 647 medlemmer kan bli tatt ut i streik, mens Fagforbundet vil ta ut 1 200 medlemmer. Begge har varslet at de vil ta ut ansatte i skoler og barnehager.