Parats hovedstyre har nedsatt et organisasjonsstrukturutvalg bestående av fire hovedstyre-medlemmer. Utvalget ledes av Hilde Bjørklund. Dette utvalget har nå fått innspill fra en arbeidsgruppe fra regionutvalgene, representert ved regionlederne, der blant andre Holm deltar.

Holm sier at Parat, i tillegg til å være landsdekkende, også representanter sektorer i de fleste yrker og bransjer.
– For å sikre både forankring og involvering i det organisasjonspolitiske arbeidet i Parat, er det viktig å ha flere arenaer og organer hvor arbeidslivs- og samfunnspolitikk blir diskutert og behandlet. Regionutvalgene representerer en slik arena og er premissleverandør for regionkonferanser og -møter, der tillitsvalgte møtes, sier han.

Organisasjonsarbeid engasjerer
Han sier regionutvalgene også er en viktig samarbeidspart for Parats regionkontorer.
– Vi involveres i planlegging og gjennomføringen av aktiviteter i våre respektive regioner. Når nå hovedstyret har satt ned et organisasjonsstrukturutvalg, er vi veldig glade for muligheten til å påvirke hvordan dette også skal organiseres i fremtiden. Nå har vi god tid til å gjøre en grundig jobb før vi skal ha landsmøte i 2024, sier Holm.

Regionrepresentantene møtte allerede onsdag denne uken, for å diskutere fremtidig struktur.
– Vi har hatt et meget stort engasjement fra samtlige deltagere. Diskusjonene har gått på fordeler og ulemper med dagens organisering, hvordan vi er sammensatt og hvordan det fungerer i praksis. Det har kommet frem mange konstruktive innspill som vi vil jobbe mer med i tiden fremover, sier Holm.

Organisasjonsstrukturutvalget ser frem til innspill fra regionutvalgene
Hilde Bjørklund sier hun er glad for engasjementet fra regionlederne.  
– Vi i utvalget vil snart motta det første innspillet fra regionutvalgene som vi vil ta med oss videre i utvalgsarbeidet, sier Bjørklund.

Hun sier utvalget først skal levere sine innspill til hovedstyret i juni.

I utvalget Bjørklund leder har hun med seg Agathe Osland Hellesen, Hajo Schmidt-Horix og Anneli Nyberg. Utvalget har også Ragnar Eggesvik som administrativ ressurs.