Olsen sier pensjon fra første krone også var den viktigste saken som ble løftet frem under Parats landsmøte tilbake i 2018.
– Pensjon er utsatt lønn og en viktig sak for alle arbeidstakere i kortvarige stillinger og for alle med deltidsjobber. I 2018 håpet vi at Krf skulle vinne frem med denne saken i forhandlingene med regjeringen. At dette nå kommer på plass i forhandlingene mellom Frp og regjeringen er ikke mindre gledelig, sier Parat-lederen.

Hun mener pensjon fra første krone kan gi nærmere én million nordmenn bedre pensjon.
– Slik det er i dag må mange tjene minst grunnbeløpet i folketrygden som er over 100 000 kroner før du får pensjonsopptjening. Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt gjelder dette innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet, sier Olsen.

Parat-lederen sier pensjon fra første krone bidrar til at det alltid skal lønne seg å jobbe.
– Opptjening av pensjon fra første krone bidrar til et mer anstendig arbeidsliv, sier Olsen.