I LO har de lang tradisjon for å støtte politiske partier, først og fremst Arbeiderpartiet, med store midler, spesielt i forbindelse med valgene. I Parat tenkes det annerledes. Parat-lederen sier det er helt utelukket å bruke medlemmenes penger til valgkampstøtte for partiene.
– Vi er stolte av å være partipolitisk uavhengige, noe som blant annet betyr at vi ikke bruker penger på partistøtte. Vi har stor respekt for at våre medlemmer velger å betale kontingent for å være en del av vårt fellesskap, og mener disse pengene skal brukes på gode tjenester som direkte kommer medlemmene til nytte. Skulle vi brukt millioner av kroner til dette måtte vi kuttet i andre tjenester, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Selv om Parat er en partipolitisk uavhengig organisasjon betyr det ikke at organisasjonen ikke har politiske meninger, standpunkter og krav – særlig i arbeidslivsspørsmål.
– Vi bruker selvsagt tid og ressurser på å få politisk innflytelse. Vi har god kontakt med alle partier, og er i dialog med dem når vi ser at det gagner våre medlemmer, vi påvirker og kommer med faglige innspill. Men vi gir aldri pengestøtte til enkelte partier, vi er stolt av å være en tydelig stemme uten å "kjøpe" oss innflytelse sier hun til Parat24. 

I årets valgkamp gir LO 15 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV får fem millioner og Senterpartiet må nøye seg med tre millioner kroner, skriver Klassekampen, ifølge NTB. MDG og Rødt får ikke en krone. LOs representantskap avviste med 67 mot 59 stemmer å gi støtte til Rødt. Et forslag om støtte til MDG fikk bare 15 stemmer.