Parat-leder Unn Kristin Olsen reagerer kraftig på at regjeringen ikke allerede har bedt Statens pensjonskasse følge opp stortingets oppfordring om raskt å innføre rentekutt.
– Stortinget og Norges Bank gjør tiltak for å hjelpe arbeidstakere i en vanskelig situasjon. Hvorfor ikke Statens pensjonskasse følger opp dette mye raskere er vanskelig å forstå og bryter med intensjonene til regjeringen, sier Olsen.

Andre banker har fått tilsvarende kritikk for å vente med rentenedsettelser på boliglån.
– Jeg registrerer at Nordea og Danske Bank kutter renta i april, mens DNB kutter sin boliglånsrente fra 1. mai. Hvorfor Statens pensjonskasse skal vente ytterligere flere måneder før de kutter sin rente er urimelig, sier Parat-lederen.

Olsen oppfordrer regjeringen og Statens pensjonskasse til å ta øyeblikkelig grep.
– Intensjonen til sentralbanken er å gi krisehjelp til norske bedrifter og husholdninger i en tid hvor mange sliter. Parat organiserer et stort antall ansatte i staten med boliglån i 
Statens pensjonskasse. Vi mener renteendringen må komme kundene til gode så fort det er praktisk mulig å gjennomføre og lenge før dagens plan, sier hun.